Moelven Byggmodul AB > Skolor och förskolor

Skolor och förskolor

Skolor och förskolor är ett av de områden där modulbyggnationens fördelar blir som mest uppenbara. En turbulent miljö där villkoren ständigt och där dagens behov inte alltid överenstämmer med morgondagens.


För kommunen innebär modulbyggnation möjligheter att parrera successiva förändringar i elev- och barnunderlagen. Ett smidigt sätt att klara situationer där årskullarna, av demografiska skäl, varierar och där utrymmeskraven växlar från år till år. Korta byggtider gör att beställaren kan agera snabbt. Likaså blir flyttbarheten en fördel då hela byggkroppar på kort varsel och till bra ekonomiska villkor - kan flyttas från en skola till en annan.

Läs mer om Skolor och förskolor på företagets hemsida

Moelven Byggmodul AB

Moelven Byggmodul AB arbetar med tillverkning och försäljning av byggbodar och modulbyggnader. Byggbodar typ Kilsboden.
Modulbyggnader till bostäder, skolor, förskolor kontor m.m.