Lintex International AB > Skoltavlor

Skoltavlor

Lintex International AB
Hemsida: www.lintex.se

Lintex International AB

Lintex utvecklar tillverkar designade produkter inom AV-inredning såsom bl a whiteboardtavlor, anslagstavlor, filmdukar, konferensskåp,
kontorsskärmar och skrivtavlor. Produkterna marknadsförs genom externa distributörer och återförsäljare.

Vår målsättning är att kunna leverera helhetslösningar till kurs, mötes- och undervisningsrum. Du kan välja från ett brett standardsortiment eller be om en kundanpassad lösning. Genom en aktiv dialog med våra kunder lägger vi grunden till såväl framgångsrika produkter som stabila affärsrelationer.
Lintex Nordic Group AB ingår i en nordisk gruppering som tillsammans omsätter ca 105 mkr. Förutom Lintex Nordic Group AB i Sverige består gruppen av Lintex Nordic Group Oy i Finland (Helägt dotterbolag), Lintex Nordic Group A/S i Danmark och Osnes Nordic Group A/S i Norge (25% delägande), samt produktionsanläggning i Kina.