Firma Peter Sjögren > Skorstenar

Skorstenar

Peter utför nybyggnationer och tätning av skorstenar.

I arbetet med skorstenstätning använder Peter material från Nordiska skorstensprodukter och har utbildning för deras arbetsteknik.
Nordiska skorstenspodukter har 30 års garanti.
Skorstensbesiktning utförs med kamerautrustning.

Läs mer om Skorstenar på företagets hemsida

Firma Peter Sjögren
Hemsida: www.firmapetersjogren.se

Firma Peter Sjögren

Firma Peter Sjögren i Märsta arbetar som kakelugnsmakare men utför även skorstenstätningar, plattsättning i Norra Stockholm och Storstockholm, Knivsta och Uppsala. Företaget har våtrumsbehörighet.