Plåt & Ventilationskonsult AB > Skorstenstätning

Skorstenstätning

Plåt & Ventilationskonsult i Västerås utför skorstenstätning och är certifierat enligt Seros kravspecifikation för skorstenstekniker.

Läs mer om Skorstenstätning på företagets hemsida

Plåt & Ventilationskonsult AB
Hemsida: www.platovent.se

Plåt & Ventilationskonsult AB

Plåt & Ventilationskonsult AB i Västerås arbetar med skorstensarbete, ventilationsarbeten, injustering av ventilation, filmning av kanaler, kanaltätning mm med certifierad personal.