Instruktörerna i Norden AB > Skotta säkert

Skotta säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak.

Projektet drivs av Plåt & Ventföretagen i samarbete med flertalet försäkringsbolag. Projektet har pågått sedan 2012 och över 6 000 personer har idag en licens för att skotta säkert i Sverige. Den ökade kunskapsnivån hos de som skottar tak har resulterat i färre skador på både person och egendom.

Läs mer om Skotta säkert på företagets hemsida

Instruktörerna i Norden AB
Hemsida: https://instruktorerna.se/

Instruktörerna i Norden AB

Utbildningar och kurser för byggbranschen