AlfaBryggan AB > Skruvpålar

Skruvpålar

Alfabryggan AB är leverantör av skruvpålar. Med skruvpålar grundar du snabbt och enkelt vilket gör att du sparar pengar.

Skruvpålar används till altaner, carport, bryggor, spångar, bullerplank och hus med mera.

Grundläggning med CE-märkta skruvpålar är ett enkelt och miljövänligt alternativ till traditionell pålning eller grunder. Du slipper gräva, gjuta, vänta, frakta bort jordmassor och får dessutom en ren arbetsplats. Du skruvar snabbt ner skruvpålen till frostfritt djup och får en pålitlig grund att bygga på.

Läs mer om Skruvpålar på företagets hemsida

AlfaBryggan AB
Hemsida: www.alfabryggan.se

AlfaBryggan AB

AlfaBryggan AB Modern-Marin-Miljö
Flytbryggor, pontoner, miljöbryggor, båtslipar, skruvpålar mm
AlfaBryggan AB erbjuder ett näst intill oändligt sortiment av bryggor och pontoner i alla dess former, byggda i moderna hållbara och miljövänliga material. AlfaBryggan representerar flera stora Nordiska tillverkare. Tillsammans med kunden väljer vi den typ av flytbrygga eller ponton som passar för aktuellt projekt. Vi kundanpassar marinor, angöringsbryggor, badanläggningar, pontonbroar, pontonplattformar och mycket mera. Den populära Miljöbryggan exempelvis finns i flera modeller i form av mottagningsanordning och med sopåtervinning.
AlfaBryggan kan på konsultuppdrag förse er med plan- och 3D-ritningar och specifikationer inför bygglov eller upphandlingar med ska-krav enligt LOU.
Fördelen med att anlita AlfaBryggan AB är att man får en produkt av högsta kvalitet och ett trevligt bemötande samt kunskap i form av många års erfarenhet med flera referenser som vi är mycket stolta över. Produkterna byggs oftast i fabrik i en kontrollerad miljö och transporteras sedan direkt till kund där de utifrån en utarbetad förankringsplan för den aktuella platsen monteras av oss eller av en lokal montör. Se referenser: http://tinyurl.com/referenser
Vi ger dig produkten och tryggheten som hos ett stort företag samtidigt med den personliga kontakten som bara ett mindre företag kan erbjuda.
Våra kunder är kommuner, båtklubbar, byggentreprenörer, väg-, brygg-samfällighetsföreningar samt privatpersoner.
Andra produkter vi marknadsför är båtslipar, skruvpålar, bastuhus och bullerskydd.
Välkommen att kontakta oss!
Tack.