Thermod AB > Slagdörrar

Slagdörrar

Innerdörr ID

ID-dörren är en verkligt bra investering ur flera aspekter. En tungt vägande fördel är att den helt enkelt håller längre!

Dörrbladet av glasfiberarmerad polyester är effektivt isolerat med 40 mm polyuretan. Förutom att ID-dörren är extra slitstark är den också hygienisk och lätt att hålla ren. Och den kan placeras i våta, fuktiga miljöer.

Designen, materialet och inte minst möjligheten att välja kulörer gör den lättplacerad i så skilda miljöer som kontor, simhallar, laboratorier och livsmedelsindustrier. Gatukök, restauranger och sjukhus är ytterligare exempel på områden där Thermod Innerdörr ID kommer till användning.

Thermod Innerdörr ID finns som enkel eller dubbeldörr och kan erhållas med siktruta av laminerat enkel- eller isolerglas. Dörrarna levereras kompletta beslagna och med karmar av aluminium eller rostfritt stål.

Det sinnrika karmsystemet bildar foder på en eller två sidor av väggen, beroende på väggtjocklek. Montaget är enkelt — dörren är snabbt på plats både vid nybygge och i befintliga väggar.

Läs mer om Slagdörrar på företagets hemsida

Thermod AB
Hemsida: www.thermod.se

Thermod AB

Thermod startade sin dörrtillverkning i början av 1970-talet i Arvika, Sverige. Basprodukten var då, som nu, dörrar tillverkade i glasfiberarmerad polyester. 1990 flyttades tillverkningen till en nybyggd fabrik 5 mil utanför Poznán i Polen.
I dag sker all tillverkning där. I Polen är vi ca. 50 personer som arbetar med produktionen och 5 som sköter försäljning och distribution på den polska marknaden. Thermods huvudkontor ligger i Klässbol, Sverige. Härifrån sker all försäljning och marknadsföring av våra produkter.
Thermods dörrar ger dig funktionella och säkra lösningar för tuffa miljöer som kyl och frysutrymmen, laboratorier, skolor, sjukhus och andra verksamheter med höga krav på tålighet, isolering och hygien. Dörrarnas konstruktion är fri från smutssamlande skarvar och ytor. Alla våra dörrar är okänsliga för fukt och väta. Slitstyrkan och hållbarheten gör att våra dörrar har mycket lång livslängd, vilket gör dem mycket ekonomiska att installera.

Portar, Innerdörrar, Hygienfönster.