Pålplintar i Sverige AB > Slagna Pålar

Slagna Pålar

Pålplintar i Sverige AB utför installation av slagna pålar i stål och betong, både i stora och små projekt.


För Pålplintar i Sverige AB är inga uppdrag omöjliga, vår erfarenhet spänner sig från kajer till affärscentra och från hyreshus till järnvägsbroar. Vår breda maskinpark, våra kunniga maskinoperatörer och våra flexibla möjligheter att i egna verkstaden anpassa maskiner för olika ändamål, gör att vi kan åta oss uppdrag med slagna pålar i princip var du än vill bygga.

Läs mer om Slagna Pålar på företagets hemsida

Pålplintar i Sverige AB
Hemsida: www.palplintar.se

Pålplintar i Sverige AB

Pålplintar Sverige AB utför pålningsentreprenad och är leverantör med försäljning av betong, betongpålar, stålpålar, betongpålning,villapålning, grundläggningsborrning, pålning, spontning,slagna pålar , smide, borrning och grundläggning på alla underlag och i både små och stora projekt.

Vår moderna och breda maskinpark, våra kunniga maskinoperatörer och vår förmåga att kunna göra maskinanpassningar för speciella uppdrag gör att vi kan hjälpa dig – var eller vad du än vill bygga