Ragn-Sells AB > Slamsugning och spolning

Slamsugning och spolning

Har du problem med ditt avloppssystem eller ledningsnät eller behöver du hjälp med slamsugning, vänd dig till Ragn-Sells.

Läs mer om Slamsugning och spolning på företagets hemsida

Ragn-Sells AB
Hemsida: www.ragnsells.se

Ragn-Sells AB

Ragn-Sells är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Men där slutar likheterna mellan oss och andra. Vår filosofi är att det jobb vår bransch gör kan utföras på många olika sätt.

Och att det är människorna som gör skillnad. På Ragn-Sells har vi samlat branschens mest erfarna och professionella medarbetare. Människor som varje dag går till jobbet med följande ledord i ryggen:

Vi gör det enkelt. Enkla lösningar gör mest nytta, både för ekonomin och för miljön.
Vi tar ansvar. Inte bara för att lösa våra kunders problem, utan också för miljön och kretsloppet.
Vi har en helhetssyn. Genom att titta på kundens hela problem kan vi göra smartare, hållbara lösningar.
Vi har framåtanda. Många pratar om miljö- och klimatproblem. Vi gör något åt dem.

Vi är fler än 1 700 medarbetare i Sverige och 2 300 i hela koncernen. Sannolikheten är stor att någon i vår organisation har kunskap och erfarenhet som kan lösa just ditt problem.
Ragn-Sells finns dessutom i Danmark, Norge, Estland, Lettland och Polen.