Processfilter Sweden AB > Slangfilter FCF/ RCF

Slangfilter FCF/ RCF

Processfilter Sweden AB erbjuder FCF/ RCF- Högeffektiva slangfilter med låg energiförbrukning.


FCF- och RCF-filteranläggningar passar de flesta industriprocesser. Effektiv rening parat med driftsäkerhet och långa serviceintervaller ger en betryggande ekonomi. Processfilter levererar antingen nyckelfärdiga anläggningar eller skräddarsyr enskilda enheter för respektive process. Även återvinning, automation och central processstyrning är självklara delar av våra tjänster.

Läs mer om Slangfilter FCF/ RCF på företagets hemsida

Processfilter Sweden AB
Hemsida: www.processfilter.se

Processfilter Sweden AB

Processfilter Sweden AB utför leverans och byggnation av anläggningar för stoftavskiljning, ventilation, fläktar, vacuumanläggningar och industrifilter samt filteranalyser, miljömätningar och service mm.

Vi ger människor över hela världen en renare industrimiljö, fri från luftföroreningar.

Med utgångspunkt från våra kunders behov att optimera hanteringen av stoft och rökgaser från olika processer levererar vi driftsäkra och lönsamma lösningar med minsta möjliga underhåll. Vår processventilation ska dessutom kunna bidra till att förbättra kundernas produktionslinjer och vid behov återvinna materialen.

Med våra egna produkter under varumärket Processfilter Sweden och våra samarbetspartners produkter står vi för över tusentals installationer inom processventilation över hela världen. Samarbetet vi har med våra leverantörer och uppdragsgivare är unikt, tillsammans kan vi förutom att utveckla och leverera nyckelfärdiga industrifilteranläggningar även modifiera kundens redan befintliga anläggningar vid behov.

Huvudparten av våra anläggningar tillverkas i Sverige och våra styrsystem ritas, programmeras och byggs i egen regi.

Filter, Fläktar, Stoftfilter, Industrifilter, Rökgasfilter, Processfilter,