Gar-Bo Försäkring AB > Slutbesiktning

Slutbesiktning

När alla entreprenader är klara ska det göras en slutbesiktning. Slutbesiktningen är nödvändig för att byggfelsförsäkringen från ska gälla.


När alla entreprenader är klara ska det göras en slutbesiktning. Slutbesiktningen är en förutsättning för byggfelsförsäkringen. Det är bara vid slutbesiktningen som leveranser och entreprenader blir formellt godkända. Med slutbesiktningen följer rättsverkningar och ansvaret för huset lämnas över till beställaren.

Läs mer om Slutbesiktning på företagets hemsida

Gar-Bo Försäkring AB
Hemsida: www.gar-bo.se

Gar-Bo Försäkring AB

GAR-BO FÖRSÄKRING AB:s verksamhet utfärdar bla färdigställandeförsäkring, byggfelsförsäkring, insatsgarant, förskottsgaranti samt tar emot skadeanmälan för större bostadsprojekt.

Det är oftast leverantören eller entreprenören som tecknar försäkringarna. Köparen eller beställaren är förmånstagare och mottagare av försäkringsbrevet. Tillsammans med moderbolaget kan vi erbjuda bostadsproducenter ett komplett paket av försäkringar och garantier när de ska bygga bostäder i alla upplåtelseformer.