MACO DACH Takisolering > Smart Teknik

Smart Teknik

Ströläkt, diffusionsspärr, luftspalt och dyra spik behövs inte. Hela taket är i stället uppbyggt av endast ett fåtal byggdelar. Allt ligger på samma ställe och sparrarnas dimension bestäms enbart av konstruktionskraven.

MACO-DACH är lätt och snabbt att lägga och ger ett underhållsfritt undertak med kontinuerligt isoleringsvärde över många år. Husets livslängd ökas genom att takkonstruktionen skyddas. Gamla historiska taktegel kan återanvändas. För både som enbart utvändig isolering eller som tilläggsisolering. Inom byggnadssanering används MACO-DACH även som tilläggsisolering i kombination med befintlig invändig mineralullsisolering eller liknande. I sådana fall kan man bibehålla den invändiga beklädnaden, man slipper därmed allt arbete och smuts inifrån och tappar inte bort kostbar volym. Den befintliga pappen på råsponten byts då ut till en diffusionsöppen vindspärr.

Läs mer om Smart Teknik på företagets hemsida

MACO DACH Takisolering
Hemsida: http://www.takisolering.se/

MACO DACH Takisolering

Maco-DACH är leverantör av utvändig takisolering och miljövänlig värmeisolering för tak. Systemet består av värmeisoleringselement i cellplast som läggs överlappande ovanpå takläkten vilket resulterar i ett vattentätt och fuktsäker undertak. Fungerar även som tilläggsisolering.

Med MACO-DACH takisolering håller du all fukt och kondens utanför takkonstruktionen och skapar ett vackert vindsrum med maximal volym och ett sunt klimat samtidigt som du sänker din energikostnad. Det resulterar i ett s.k. klimatvind vilket fungerar som passiv avfuktare.