SmartDNA Protection Nordic AB > SmartDNA HeavyDuty / BYGGBRANSCHEN

SmartDNA HeavyDuty / BYGGBRANSCHEN

SmartDNA® Heavy Duty märkning är vår bäst säljande produkt för företag som vill skydda sina verktyg, maskiner, instrument, traktorer etc.

Byggbranschen är ofta utsatt för stölder. Inte sällan sker stölder och inbrott i servicebilar, på arbetsplatser eller i containrar. Maskiner och verktyg är dyra och inte okomplicerade att ersätta. Stölder av dessa kan även leda till försenade projekt, driftavbrott och minskad produktion. Avskrivningsnivåerna är ofta stora och självrisken kan vara hög. Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra villkoren och några av våra försäkringsbolag erbjuder bättre villkor om du använder SmartDNA®. DNA-märkning verkar klart avskräckande och brottsförebyggande. Och om stölden ändå inträffar bidrar DNA-märkningen till att chanserna att återfå det stulna godset eller föremålen ökar.Lämpliga produkter att applicera på är t.ex. handverktyg, maskiner, ställningar, vagnar, släp och elverktyg.

Läs mer om SmartDNA HeavyDuty / BYGGBRANSCHEN på företagets hemsida

SmartDNA Protection Nordic AB
Hemsida: https://www.smartdna.se/

SmartDNA Protection Nordic AB

SmartDNA Protection Nordic AB är tillverkare och leverantör av stöldskyddsmärkning, MärkDNA, DNA-märkning, ISR-märkning, stöldskyddsutrustning, stöldmärkningsprodukter, för byggbranschen, kontorsutrustning, handelsvaror, sportföreningar, kommuner, skolor, sjukhus.

SmartDNA® är världsledande inom märkDNA och produkten tillverkas av Applied DNA Sciences (ADNAS). Det som särskiljer SmartDNA® från andra produkter är att vi använder unika DNA koder som produceras av framstående forskare och säkerhetspersonal. Produkten är dessutom den enda godkända enligt den svenska normen SSF 1098.

Våra Smart Protection produkter innehåller patenterad synlig och osynlig märkning och har visat sig effektiv i över 36 år, med 14 miljoner märkta objekt världen över ser vi till att du har den bästa stöldmärkningen för att skydda dina objekt. Vad du än vill skydda, har vi rätt produkt för dig.

SmartDNA® är ett modernt sätt att förebygga brott, även kallat DNA-märkning eller av Polisen MärkDNA. SmartDNA® innehåller oändligt antal unika DNA koder som kopplas till en person, företag eller plats i SmartDNAs® internationella databas. Det innebär spårbarhet åt märkta objekt vilket innebär att chansen för stulna eller borttappade ägodelar kan återlämnas till dess rättmätige ägare. SmartDNA® kopplar dessutom kriminella till brott, vilket innebär teknisk bevisning för Polis. Ägaren penslar eller sprayar på SmarDNA® MärkDNA på sina värdeföremål. Den unika blandningen tillverkas endast en gång och är därför juridiskt användbar av en åklagare vid en rättegång.

SmartDNA® innehåller som enda produkt äkta DNA, framtaget av Applied DNA Sciences, världens främsta DNA företag. SmartDNA® har en dokumenterad hållbarhet på 5 år i utomhusmiljö enligt testnormen PAS820:2012. Certifierad enligt PAS820:2012, med bästa resultat. Samt som enda produkt kvalitetssäkrad och godkänd av den svenska normen SSF 1098. Det innebär att vi är den enda godkända produkten på den svenska marknaden.