Pålplintar i Sverige AB > Smide

Smide

Pålplintar i Sverige AB utför smide som t.ex. hammarbandsmontering, plåtsättning samt övriga tyngre balksmiden.


Våra smeder är licensierade enligt SS EN 287-1.

    Exempel på smidesjobb:
  1. Förspänning & låsning av L80 Cr 90×9 dragstag.
  2. Topplåt monterad på stålkärna.
  3. Förstärkning i sponthörna.

Läs mer om Smide på företagets hemsida

Pålplintar i Sverige AB
Hemsida: www.palplintar.se

Pålplintar i Sverige AB

Pålplintar Sverige AB utför pålningsentreprenad och är leverantör med försäljning av betong, betongpålar, stålpålar, betongpålning,villapålning, grundläggningsborrning, pålning, spontning,slagna pålar , smide, borrning och grundläggning på alla underlag och i både små och stora projekt.

Vår moderna och breda maskinpark, våra kunniga maskinoperatörer och vår förmåga att kunna göra maskinanpassningar för speciella uppdrag gör att vi kan hjälpa dig – var eller vad du än vill bygga