LIAB Plåtbyggarna AB > Smidesarbete

Smidesarbete

LIAB Plåtbyggarna AB i Södertälje utför smidesarbete i Stockholm med omnejd. Stålstommar, räcken, trappor, dörrar samt övriga smideskonstruktioner till byggnationer.


LIAB Plåtbyggarna AB har utfört plåt- och smidesarbeten i samband med uppförande av en ny Éntre till Luna huset

Läs mer om Smidesarbete på företagets hemsida

LIAB Plåtbyggarna AB
Hemsida: www.liab.nu

LIAB Plåtbyggarna AB

LIAB Plåtbyggarna AB utför smidesarbeten, plåtarbeten, byggnadssmide, byggnadsplåtslageri med mera i Stockholm med omnejd. Även förekommande arbeten inom stål.

LIAB arbetar huvudsakligen inom rot- och nyproduktion men har även legokapacitet.
Kretsloppstänkande utgör en integrerad del av deras miljöarbete.

Företaget startade 1999 när Liab Tak & Fasadplåt slogs samman med Plåtbyggarna i Södertälje AB.
Exempel på kunder LIAB levererat till är Scania, AstraZeneca, Telgebostäder, Tumba bruk, PEAB, NCC, Södertälje kommun och Telge Fastigheter.