Svenska Jalusi AB > Smidesgaller

Smidesgaller

Svenska Jalusi AB är leverantör av smidesgaller, ett effektivt mekaniskt inbrottsskydd som används på fönster i källare, lagerlokaler och industrifastigheter mm.Samtliga smidesgaller och gallergrindar tillverkas unikt till varje objekt och kan därför enkelt kundanpassas med urtag för fönsterhandtag, brevinkast och dylikt. Dekorerade smidesgaller finns att beställa. Standardutförande är dock utan dekorationer

Det är Svenska Jalusi AB som tillverkar Selecta® Rulljalusier, Rullbara Galler och Industrirullportar.

Här hittar du allt du behöver om våra produkter och hur enkelt du integrerar detta mot dina egna behov, oavsett din roll i kedjan. När det gäller fysisk säkerhet, elegant inredning eller kostnadseffektiva industrilösningar så hjälper vi dig till en färdig lösning.

Ett rikstäckande nät av kvalificerade återförsäljare, montörer och serviceorganisationer gör att vi alltid kan erbjuda den service som våra kunder och produkter för stunden behöver.

Läs mer om Smidesgaller på företagets hemsida

Svenska Jalusi AB
Hemsida: www.jalusi.se

Svenska Jalusi AB

Svenska Jalusi AB är idag en av landets största, och äldsta, renodlade tillverkare av rullbara galler, rullgaller, rulljalusier, skyddsjalusier, avskiljningsjalusier och industrirullportar. Hela vår samlade erfarenhet borgar för kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Svenska Jalusi AB är ett familjeföretag som grundades 1983 av Bengt Larsson. Tillverkning av företaget produkter bedrivs i egna lokaler i Göteborg där produktionen i varje detalj är skräddarsydd till optimala förhållanden. Allt för att kunna bygga jalusier och galler med högsta kvalitet, till en allt mer krävande och medveten kundkrets.

Avskärmningsjalusier, fönsterjalusier, galler, inbrottsskydd, jalusier, kyldörrar, kyljalusier, kättinggaller, mekaniska skydd, rullportar, skalskydd, skyddsjalusier, smidesgaller, solskyddsjalusier, strömställare, säkerhetsgaller, vertikaljalusier, väggjalusier,