Techtak i Småland AB > SMOT Huset Jönköping

SMOT Huset Jönköping

SMoT-Huset, Smålands musik & teater, referensobjekt för Techtak i Småland AB. 5300 m2 med både singel och sedumtak.


Noga utvalda produkter och yrkesskicklighet gör takläggningen kostnadseffektiv och medför också att vi kan lämna långtgående kvalitetsgarantier på utförda arbeten.

Våra kundgrupper finns till största delen inom industri, bygg- och fastighetssektorn, där vi utför såväl nyproduktion som renovering och service. De flesta arbeten görs inom Norden, men vi driver också takläggningsprojekt i övriga delar av världen.

Läs mer om SMOT Huset Jönköping på företagets hemsida

Techtak i Småland AB
Hemsida: www.techtak.se

Techtak i Småland AB

Techtak i Småland AB arbetar med takarbete, takläggning, tätskikt för tak och dammar, geomembran mm i Värnamo, Jönköping, Gislaved och Ljungby med omnejd. Autoriserad Trebolit entreprenör.

Techtak, med huvudkontor i Värnamo, är ett av Sveriges ledande företag inom takläggning och geomembranläggning. Vi bedriver verksamhet såväl nationellt som internationellt och har en uttalad ambition att växa vidare inom nya geografiska områden. Med över 25 års branscherfarenhet och en arbetsstyrka bestående av ca 20 fasta medarbetare är vi väl rustade för att klara målsättningarna.

Vi kvalitetssäkrar alla entreprenader och har dokumenterad egenkontroll. Vi ställer höga krav på våra leverantörer av tätskikt, isolering och tillbehör. Vi använder därför uteslutande typgodkända produkter i våra taksystem.