Crawford > Snabbgående rullportar

Snabbgående rullportar

Crawford är tillverkare av bla snabbgående rullportar och snabbrullportar.


Crawford erbjuder ett omfattande utbud av snabbgående rullportar och snabbrullportar avsedda för industrier med ett intensivt trafikflöde. Det finns snabbgående rullportar för en rad olika användningsområden - utomhus, inomhus och speciallösningar.

Med kundens behov i fokus
Det ställs idag allt högre krav på effektivitet inom produktion och distribution. Ökade materiaflöden kräver korta passagetider genom snabba, säkra och pålitliga portar. Crawfords snabbrullportar är utvecklade för att möta dessa utmaningar. Viss användning tex inom livsmedelsindustrin, ställer speciella krav - för detta ändamål finns det speciellt utvecklade snabbgående rullportar.

Crawfords snabbrullportar har en öppningshastighet på 1,0-2,5 m/s, vilket innebär:
- Korta passagetider
- Hög arbetseffektivitet
- Energibesparingar

Läs mer om Snabbgående rullportar på företagets hemsida

Crawford
Hemsida: www.assaabloyentrance.se

Crawford

ASSA ABLOY Entrance Systems är tillverkare av dockningssystem, industriportar, rullportar, skjutportar och vikportar, takskjutportar och vädertätningar.

ASSA ABLOY Entrance Systems är en världsledande leverantör av lösningar gällande industriportar, rullportar, skjutportar, vikportar och olika dockningssystem. Det breda utbudet i kombination med lång erfarenhet, stort kunnande, kvalitetstänkande och egen unik serviceorganisation är huvudorsaken till att mer än en miljon kunder har valt en enda leverantör för effektiv, problemfri funktion med fokus på lägsta produktlivskostnad.