ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB > Snabbgående rullportar

Snabbgående rullportar

Crawford är tillverkare av bla snabbgående rullportar och snabbrullportar.


Crawford erbjuder ett omfattande utbud av snabbgående rullportar och snabbrullportar avsedda för industrier med ett intensivt trafikflöde. Det finns snabbgående rullportar för en rad olika användningsområden - utomhus, inomhus och speciallösningar.

Med kundens behov i fokus
Det ställs idag allt högre krav på effektivitet inom produktion och distribution. Ökade materiaflöden kräver korta passagetider genom snabba, säkra och pålitliga portar. Crawfords snabbrullportar är utvecklade för att möta dessa utmaningar. Viss användning tex inom livsmedelsindustrin, ställer speciella krav - för detta ändamål finns det speciellt utvecklade snabbgående rullportar.

Crawfords snabbrullportar har en öppningshastighet på 1,0-2,5 m/s, vilket innebär:
- Korta passagetider
- Hög arbetseffektivitet
- Energibesparingar

Läs mer om Snabbgående rullportar på företagets hemsida

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB
Hemsida: www.assaabloyentrance.se

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB

ASSA ABLOY Entrance Systems är världens mest mångsidiga leverantör av automatiska entrélösningar för byggnaders framsida, baksida och insida. Med ett heltäckande synsätt på flödet av människor, varor och fordon skapar vi säkra, praktiska, trygga och tillförlitliga automatiska entrélösningar – med bästa möjliga balans mellan energibesparing, kostnad, kvalitet och livstidsprestanda. ASSA ABLOY Entrance Systems är en av fem divisioner inom ASSA ABLOY, världsledande inom lås- och dörrlösningar.