Alubrand Försäljnings AB > Solavskärmningar

Solavskärmningar

Alubrand AB är tillverkare av solskyddsgaller. Alubrand Solskyddsgaller skapar boendetrivsel.


Med lätta solskyddsgaller som du monterar ovanför fönstren eller framför dem skapar du snygga lösningar för ytterväggarna. Förutom att de är snygga gallren hindrar alltför starkt solsken och bländning i innerutrymmena. Du ökar märkbart boendetrivseln och sparar energi som skulle ha gått åt till nedkylning av luften.

Läs mer om Solavskärmningar på företagets hemsida

Alubrand Försäljnings AB
Hemsida: www.alubrand.nu

Alubrand Försäljnings AB

Alubrand AB är leverantör med försäljning av fasadgaller, solskyddsgaller, skrapgaller, ventilationsgaller, gallerdurk, mm.

Vi arbetar med stor flexibilitet och har inga standardmått utan anpassar produkterna efter kundens behov.

Alubrand har lång erfarenhet inom byggsektorn och vi arbetar med stor flexibilitet och har inga standardmått utan anpassar produkterna efter kundens behov.

Extra sökord: Gallersystem, Alu-click, PSP galler, Winglameller, US-P galler, Aluminiumlameller, Böjda galler, Solskärmar, Innertak, Dekorgaller, Golvgaller, Takgaller, Skrapgaller, Stormgaller, Vattenavskiljare, Nät, Durkplåt, Sträckmetall, Aluminiumfasader, Lameller, Rutgaller, Perforerad plåt, Konvektorgaller, Inredningsgaller, Solavskärmningar, Fasadsystem, Solskyddsfasader, Aluminiumstommar