Pilkington Floatglas AB > Solskyddsglas

Solskyddsglas

Solskyddsglas hjälper dig att stänga ute solvärmen, minskar behovet av ventilation och kylning

Solskyddsglas hjälper dig att stänga ute solvärmen som annars kan leda till
besvärande övertemperaturer. De minskar behovet av ventilation och kylning.

Detaljerad information om produkterna finns under respektive produktnamn och en översikt med alla våra solskyddsglas finner du i solskyddskapitlet i GLASFAKTA som kan beställas som trycksak eller laddas ner som pdf (303 kB).

Läs mer om Solskyddsglas på företagets hemsida

Pilkington Floatglas AB
Hemsida: www.pilkington.se

Pilkington Floatglas AB

Pilkington är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter som exempelvis: floatglas, valsat glas,energisparglas, brandskyddsglas, solskyddsglas med mera.

Pilkington har utvecklat världens första självrengörande glas med dubbelverkan – Pilkington Activ.

Pilkington i Sverige är uppdelat i affärsområdena Bygglas och Bilglas.

Floatglas till byggindustrin kan säljas utan vidare bearbetning eller vidareförädlas till produkter med förbättrade egenskaper. Pilkingtons produkter hjälper till med att påverka energianvändningen, skydda mot brand, isolera mot buller, ge säkerhet och skydd, erbjuda dekor och sekretess, används i helglasade fasader, och kan nu även fås med självrengörande egenskaper.

Pilkington är marknadsledande när det gäller storskaliga processer för beläggning och laminering av glas samt spegeltillverkning.

De viktigaste verksamheterna är:
• Tillverkning av floatglas
• Tillverkning av valsat glas
• Halvfabrikat: belagt, laminerat och försilvrat glas, brandskyddsglas
• Förädling: härdat glas, isolerrutor, grossistverksamhet
• Glasningssystem: t.ex. Pilkington Planar™.