B & L Lund AB > Sonett

Sonett

Dämpa ljudet med Sonett. Rekommenderas för: Korridor, Trapphus, Tak som utsätts för slag och stötar.


För lokaler där ljudabsorbent saknas reflekteras ljud i tak, golv och väggar vilket ger en lång efterklang och störande ekon. Summan av allt reflekterat ljud ger totalt högre ljudnivå än det direkta ljudet och måste därför dämpas med passande ljudabsorbent.

Placering av absorbenter är viktigt för att ge lokalen rätt dämpning. Med Absoflex ljudabsorbent rätt monterade erhålls följande:

  • Ljudnivån sänks
  • Efterklangstiden minskar
  • Ljudutbredningen hindras
  • Enskilda reflexer dämpas

Läs mer om Sonett på företagets hemsida

B & L Lund AB
Hemsida: www.absoflex.se

B & L Lund AB

B&L Lund AB är tillverkare av kontorsskärmar, ridåväggar, skärmväggar, textildraperier för ljuddämpning och reglering av akustik.

Företaget grundades 1980 och ägs av Bengt och Lena Lund. Vår specialitet är bullerbekämpning. Vi sysselsätter fn. 21 personer varav 10 st undertaksmontörer.
Företaget arbetar som underentreprenör till byggföretag.

Vi har arbetat med undertak i över 25 år och lägger ca 100 000m2 om året. Vi kan hjälpa dig med träullstak, gipstak, mineralulls- och glasullstak, metalltak, trätak mm. Vi säljer och monterar alla Undertak i Mariestads Stadshusstora
fabrikat och har det mesta på lager för leverans direkt.

Sedan augusti 2000 har vi även en egen produktion av absoflex ljudabsorbenter, kontorsskärmar och textildraperi. En produktion som ger oss spjutspetskompetens inom akustik och bullerproblem i befintliga lokaler.

Akustikplatta, Akustikplattor, Bullerpaneler, Bullerskydd, Bullerskärmar, Hemtextilier, Innertak, Kontorspaneler,
Kontorsskärmar, Ljuddämpande väggar, Ljudisolering, Paneler, Skärmväggar, Undertak, Väggpaneler, Väggsystem,