AB Åke Huss > Sotning

Sotning

AB Åke Huss i Uppsala utför sotning. Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar fyller sotningen stor betydelse.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av brand och skadeverkningarna minimeras.

Läs mer om Sotning på företagets hemsida

AB Åke Huss
Hemsida: www.akehuss.se

AB Åke Huss

AB Åke Huss i Arlandastad utför sotning, OVK besiktning, rengöring och besiktning av skorstenar, eldstäder och ventilationssystem, brandskyddskontroll, provtryckning, täthetsprovning, ventilationsrengöring i Stockholm med omnejd.

Från våra två kontor Arlandastad och Uppsala ombesörjer vi cirka 40 000 småhushåll med sotning och brandskyddskontroll. Utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll utför vi ventilationsrengöring, OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) samt olika typer av konsultbesiktningar. Bland våra uppdragsgivare finns såväl den enskilde fastighetsägaren, som de stora bygg-, fastighets- och förvaltningsbolagen.