Stålprofil PK AB > SP 500 Isolerade stålprofiler

SP 500 Isolerade stålprofiler

Isolerade stålprofiler med bruten köldbrygga Inom SP 500 har vi tre system med olika profildjup; SP 56500, SP 57000 och SP 59000.

SP 57000 och SP 59000 – en anpassning SP 57000 och SP 59000 är anpassningar av Stålprofilsystem SP 56500. SP 57000 är anpassat bl a för tjockare glas då det har djupare isolersteg vilket även ger ett förbättrat U-värde (beroende på val av glas). Systemet kan även användas för inbrotts och skottsskyddande partier vid t ex val av tjockare glas. Enda skillnaden mellan SP 57000 och SP 56500 är att den brutna köldbryggan är 30 mm istället för 25 mm som i SP 56500. I SP 59000 är den brutna köldbryggan 50 mm. I övrigt är samtliga mått och möjligheter identiska. Övrig information: Profilbredder: 20mm, 30mm, 50mm 85mm, 130, 180 och 260 mm Profil för modullås 85 mm 30 mm dörrkarmsprofil Klämfri bakkant Bågar och runda fönster Ljudreduktion U-värde ner till 1,0 W/m2 K Inbrottsskydd upp till RC4 enligt SS EN 1627 Skottskydd upp till FB6NS enligt SS EN 1522 Explosionsskydd EXR 1–EXR 5 enligt SS EN 12123-2 Regn och vindtäthet klass 3A / 6B (Dörr) 9A (Fast fönster) enligt SS EN 12208 Vindlast klass 3C enligt SS EN 12210 Lufttäthet klass 3 enligt SS EN 12207 * Partier kan utföras och skyltas för inbrottsskydd och skottskydd enligt Stålprofil Typgodkännandebevis 1946/89 som utfärdats av SITAC.

Läs mer om SP 500 Isolerade stålprofiler på företagets hemsida

Stålprofil PK AB
Hemsida: http://www.stalprofil.se/

Stålprofil PK AB

Stålprofil AB är leverantör av kompletta profilsystem i stål och rostfritt stål bestående av oisolerade, isolerade med bruten köldbrygga och brandisolerade stålprofiler, stålprofil. Profilsystemen är avsedda för dörr-, skjudörr-, vägg- och fönsterpartier för glasade tak, fasader, entrépartier och partier i kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flygplatser, banker, skolor, sjukhus, servicehem m.m. Systemen är utvecklade för krav på hög slitstyrka och god beständighet mot yttre påverkan.

Stålprofilsystem i ROSTFRITT STÅL - en succé!