Mira Byggeprodukter A/S > Spackelprodukter

Spackelprodukter

Mira Byggeprodukter A/S är leverantör av spackelprodukter som avjämningsmassa och spackelmassa.

Läs mer om Spackelprodukter på företagets hemsida

Mira Byggeprodukter A/S
Hemsida: http://www.mira.eu.com/sv-SE/Hem.aspx

Mira Byggeprodukter A/S

Mira Byggeprodukter A/S är en leverantör med försäljning av alla material som behövs vid plattsättning. Exempelvis: flytspackel, avjämningsmassa, golvavjämningsmassa, kakelfix, fix, epoxi, tätskikt, tätskiktssystem, tejp, tätningslist med mera.

Mira Byggeprodukter A/S tillverkar även de nödvändiga produkter som behövs för dessa specialuppgifter