Bekaert > Spännarmering

Spännarmering

Bekaert Svenska AB är leverantör av spännarmering och spännlina i en rad olika utföranden och för olika ändamål.

Genom att spänna betong så den blir tryckt innan den belastas, kommer påpverkan som vanligtvis ger dragspänningar först att leda till minskad tryckspänning. Detta kompenserar delvis betongens låga draghållfasthet och leder till mindre sprickor. De mindre sprickorna i sin tur gör att armeringen befinner sig bättre skyddad i betongen vilket ger ökad beständighet över tid. Spännarmering kan med fördel även kombineras med fiberarmering för tunna, slanka och lätta kontruktioner med stora spännvidder. Spännlinor används vid tillverkning av prefabricerade betongelement och betongprodukter såsom ex. vis håldäcksbjälklag, takelement, brobalkar, järnvägsslipers, m.m. Ett annat användningsområde utanför betong är som kabelbult vid bergförstärkningsåtgärder och vid bergarbeten.

Läs mer om Spännarmering på företagets hemsida

Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.

Bekaert Svenska AB är det helägda svenska dotterföretaget som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!