Ebab i Stockholm AB > Specialisttjänster

Specialisttjänster

Ebab i Stockholm AB har mångårig erfarenhet och stor kunskap inom ett antal specialistområden.

Nedan följer några av våra specialisttjänster – men tveka inte att höra av dig om du saknar någon – vi älskar projekt och deras utmaningar.

Byggherreombud
Våra projektledare har kompetensen att agera som byggherreombud i både små och större komplexa projekt. Vi har utarbetat en uppdragsspecifikation som tydligt anger byggherreombudets arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter – allt för att skapa trygghet för dig som kund.

Miljösamordning
Våra miljösamordnare utgör en eftertraktad konsultgrupp. Vi törs lova att vi har några av Sveriges mest kompetenta miljösamordnare när det gäller vistelsemiljöfrågor. De ansvarar för miljösamordning i såväl projektering som produktion och kan då dra nytta av vårt medlemskap i Byggvarubedömningen. Ebab har sedan databasens start varit en drivande kraft i dess utveckling.

Vi har möjlighet att erbjuda sina tjänster inom följande områden:

  • Miljöledningssystem
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKBer)
  • Miljöprogram
  • Miljöinventering av fastigheter, inkl. PCB
  • Miljörevision
  • Certifieringar enligt Miljöklassad Byggnad och Green Building
  • Markföroreningar
  • Bygg- och rivningsavfall


Certifiering – Green Building
Vi är ”Green Building stödjande företag” vilket betyder att vi är certifierade att genomföra miljöklassning av byggnader enligt klassificeringssystemet Green Building. Kalkyl

90 % av kostnaderna går åt i genomförandeskedet. Det är väldigt viktigt att i ett tidigt skede få en klar bild av kostnaderna i projektet. Därför har vi på Ebab en egen kalkylavdelning som hanterar kalkyler och biträder vid kostnadsuppföljningar i projekten.

Tekniska besiktningar
Vi utför även tekniska besiktningar inför beslutsunderlag vid större ombyggnader eller fastighetstransaktioner. I vår redovisningsmodell kan vi även periodisera investeringar och underhållskostnader.

Läs mer om Specialisttjänster på företagets hemsida

Ebab i Stockholm AB
Hemsida: www.ebab.se

Ebab i Stockholm AB

Ebab i Stockholm AB är konsulter inom energioptimering och fastighetsutveckling. Vi arbetar med projektstyrning och leder projekt, från idé till verklighet. Våra projektledare har kompetensen att agera som byggherreombud i både små och större komplexa projekt. Våra miljösamordnare utgör en eftertraktad konsultgrupp. Vi är ”Green Building stödjande företag” vilket betyder att vi är certifierade att genomföra miljöklassning av byggnader enligt klassificeringssystemet Green Building.