NS Norisol Sverige AB > Specialställningar till industrier

Specialställningar till industrier

NS Norisol är leverantör av byggnadsställningar. Specialställningar till industrier är vår styrka och har alltid lösningar till de mest komplicerade ställningsprojekten.


Norisol erbjuder systemställningar till såväl offshore- och onshoreaktiviteter för olje- och gasbranschen som till industrisektorn.

Till offshore-projekt på Nordsjön använder vi det patenterade lättviktsställningssystemet Alustar, som är otroligt lätt och starkt. Vi förfogar även över systemen +8 samt Super 9, vilka är särskilt lämpliga för industrisektorn.

Många års erfarenhet har givit oss stor kompetens inom alla former av ställningsbyggnation, antingen det rör sig om ställningar på installationer i Nordsjön eller på landbaserade anläggningar, broar, raffinaderier, kraftverk, skeppsvarv e.t.c.

Affärsområdet ställningar omfattar även intäckningssystem, åtkomstteknik samt väderskyddsystem vid t ex svetsning.

Norisol har säkra lösningar när det gäller hängställningar, fasadställningar, rullställningar och alla typer av väderskyddsystem. Våra välutbildade ställningsbyggare utför sina uppgifter självständigt och kreativt och alla säkerhetsföreskrifter följs naturligtvis.

Läs mer om Specialställningar till industrier på företagets hemsida

NS Norisol Sverige AB
Hemsida: www.norisol.com

NS Norisol Sverige AB

Norisol är leverantör och entreprenör inom isolering, teknisk isolering, passivt brandskydd, rörisolering, industriisolering, bullerisolering, betonghåltagning, byggnadsställningar, byggställningar och ställningsbyggnation, samt ytbehandling, asbestsanering, skeppsinredning och fasadentreprenad.

Vår verksamhet inom isolering, såsom teknisk isolering, rorisolering och de övriga ovan nämnda områdena omfattar leverans av tjänster, produkter och knowhow inom områden av energioptimering, ställnings- och väderskyddssystem, reducering av ljud och buller samt brandisolering.