Stokvis Tapes Sverige AB > Specialtejp

Specialtejp

Stokvis Tapes är tillverkare av bla specialtejp. Specialtejp är en stor grupp av tejper som består av såväl enkelhäftande som dubbelhäftande varianter.


De har utvecklats för en mängd olika applikationsområden där speciella egenskaper krävs för att respektive tejp skall fungera.

  Nedan följer en kort sammanställning över de vanligaste typerna:
 • Autoklavtejp för gas- eller ångklavering
 • Butylgummitejp rena, laminerade eller självvulkande
 • Eltejp för isolation och lindning i samtliga isolationsklasser. Även S-märkta
 • Friktionsreducerande tejp i olika tjocklekar
 • GSG-tejp för eliminering av gnissel, skrammel och gnek i tex bilar
 • Halksyddstejp i olika material och färger för olika miljöer
 • Kardborretejp i olika färger med olika hållfasthet
 • Klichétejp i olika material och tjocklekar
 • Magnettejp för olika vikter
 • Silikongummitejp såväl rena som självulkande
 • Skyddstejp i olika material, tjocklekar och färger
 • Självlysande / fluorecerande tejp
 • Tryckta tejper
 • Varningstejp

Läs mer om Specialtejp på företagets hemsida

Stokvis Tapes Sverige AB
Hemsida: www.stokvistapes.se

Stokvis Tapes Sverige AB

Stokvis Tapes Sverige AB levererar och tillverkar ett komplett sortiment av tejper för byggnadsindustrin: Industritejp, byggtejp, enkelhäftande tejp, dubbelhäftande tejp och tätningslister. Många tejper är specifika i enlighet med byggindustrins normer. Vi har tejper som kan appliceras under svåra köld och fuktighets omständigheter och som håller i evighet. Stokvis Tapes har specialister som arbetar inom följande områden:
Flyg-, bil-, byggnads-, elektronik-, metall-, mobiltelfoni-, förpacknings-, papper & grafisk och plastindustrin.

Tape, Tejp, Gör det själv, Fordonsindustrin,
Flygindustrin, Byggnadsindustrin, Elektronikindustrin, Metall, Mobiltelefoni, Papper & Grafisk, Plastindustrin.