Pål AB Svenska > Spontning

Spontning

Spontning - borrade eller slagna/vibrerande - skapar markstabilitet för att kunna schakta inom vissa begränsade områden.

Pålab erbjuder rätt utrustning och erfaren personal för såväl installation som uthyrning av spont. Spontning ger större tillgänglighet, möjligheter till att schakta djupare och minskar även vattenläckage.

Läs mer om Spontning på företagets hemsida

Pål AB Svenska
Hemsida: www.palab.eu

Pål AB Svenska

Pål ab utför pålningsentreprenad med helhetslösningar inom grundläggning och utför pålning, spontning, grundförstärkning, injektering, jordspikning, villapålning, betongsprutning och grundvattensänkning etc. Målet är att alltid ligga i framkant med nya, kreativa och effektiva lösningar samt att hitta det säkraste och mest kostnadseffektiva för kunden och uppdraget.

Med 60 kompetenta medarbetare, en mobil maskinpark och ett flexibelt sätt att arbeta vågar vi lova både kvalitet och korrekt utfört uppdrag.

Var du än befinner dig i Sverige, i Skandinavien eller ute i världen så kan vi med största sannolikhet lösa ditt grundläggningsarbete.