Pålplintar i Sverige AB > Spontning

Spontning

Pålplintar i Sverige AB utför spontning. Vi har kapacitet för att genomföra större spontjobb och har eget spont/balklager samt ett flertal erfarna licensierade smeder.

Vi utför sponter av olika slag. De mest vanliga är Larssen stålspont och borrad/slagen berlinerspont. Berlinersponten kan bestå av slagna eller borrade ståndare. Efter schaktning sker utfackning med plåt, träplank eller sprutbetong.

Läs mer om Spontning på företagets hemsida

Pålplintar i Sverige AB
Hemsida: www.palplintar.se

Pålplintar i Sverige AB

Pålplintar Sverige AB utför pålningsentreprenad och är leverantör med försäljning av betong, betongpålar, stålpålar, betongpålning,villapålning, grundläggningsborrning, pålning, spontning,slagna pålar , smide, borrning och grundläggning på alla underlag och i både små och stora projekt.

Vår moderna och breda maskinpark, våra kunniga maskinoperatörer och vår förmåga att kunna göra maskinanpassningar för speciella uppdrag gör att vi kan hjälpa dig – var eller vad du än vill bygga