AB Fogspecialisten > Spricklagning

Spricklagning

AB Fogspecialisten i Göteborg utför lagning av sprickor i betong.


AB Fogspecialisten är ett företag med mer än 50 års erfarenhet. Vi är idag 33 personer som arbetar med att ständigt förbättra vår kvalité och vårt miljöarbete. Vårt kvalitésystem är baserat på ISO 9000.

Vi är genom SFR både auktoriserad fogentreprenör och ett auktoriserat PCB-saneringsföretag. Forskning och utvecklingsarbete har gjort att vi idag kan genomföra alla typer av PCB-sanering utan miljöstörning och risker för våra kunder. Våra kunder skall känna trygghet i sitt val av entreprenör, därför pågår ständig utbildning av vår personal.

AB Fogspecialisten har upprättat och vidmakthåller ett dokumenterat kvalitetssystem. Vårt miljösystem är uppbyggt enligt Miljöförvaltningens diplomeringsregler. Vi är miljödiplomerade sedan 1998.

Läs mer om Spricklagning på företagets hemsida

AB Fogspecialisten
Hemsida: www.fogspecialisten.se

AB Fogspecialisten

AB Fogspecialisten är en fogentreprenör som arbetar med bl.a. betongreparationer, fasadrenoveringar, sanering PCB, behandling av PCB-haltiga isolerglas, reparbete, spricklagning mm i Göteborg, Kungsbacka, Varberg, Kungälv med omnejd.

AB Fogspecialisten är ett företag med mer än 50 års erfarenhet. Fogspecialisten är äldst och störst inom fogföretagen. Vi är idag 33 personer som arbetar med att ständigt förbättra vår kvalité och vårt miljöarbete. Vårt kvalitésystem är baserat på ISO 9000.

Vi är genom SFR både auktoriserad fogentreprenör och ett auktoriserat PCB-saneringsföretag. Forskning och utvecklingsarbete har gjort att vi idag kan genomföra alla typer av PCB-sanering utan miljöstörning och risker för våra kunder. Våra kunder skall känna trygghet i sitt val av entreprenör, därför pågår ständig utbildning av vår personal.

AB Fogspecialisten har upprättat och vidmakthåller ett dokumenterat kvalitetssystem. Vårt miljösystem är uppbyggt enligt Miljöförvaltningens diplomeringsregler. Vi är miljödiplomerade sedan 1998.