MCT Brattberg AB > SR kabel- och rörtätning

SR kabel- och rörtätning

MCT Brattberg är leverantör av produkter för kabeltätning och rörtätning.


SR genomföringen är utformad för tätning kring kablar och rörledningar mellan 4 och 100 mm diameter. Den levereras med en central kärna som avlägsnas vid kabel/rör installationen. På plats ger tätningen en effektiv barriär mot eld, vatten, damm, skadedjur, etc.

När kabeln satts i genomföringen dras kompressionsbultarna åt lika mycket tills dess att kabeln/röret röret är säkrat.

  • Lloyds Certifierad med A60-godkännande
  • Tryckprovad upp till 5 bar
  • Metall delar och bultar av rostfritt stål
  • Rörstos i primat stål
  • Inga ytterligare delar eller bearbetning på plats krävs
  • Förterminerade kablar med kontakter/don kan installeras
  • Alternativa lösningar för speciella ändamål finns tillgängliga på begäran

Läs mer om SR kabel- och rörtätning på företagets hemsida

MCT Brattberg AB
Hemsida: www.mctbrattberg.se

MCT Brattberg AB

Tillverkning och försäljning av MCT Brattberg kabelgenomföringar och rörgenomföringar för installation i känslig miljö på land och till sjöss. Systemet är testat och certifierat för bl.a trycksäkerhet, brandsäkerhet och explosion.

Redan 1950 patenterades MCT Brattbergs genomföringsidé. När oljeplattformar och kärnkraftverk ställde krav på testade säkra genomföringar blev MCT Brattberg den naturliga lösningen över hela världen.

MCT Brattberg bygger på en idé lika enkel som genial, med ram, packbit och sluttätning. Det omfattande sortimentet av ramar, packbitar och komponenter ger en fantastisk monteringsflexibilitet.

Företaget som har sin tillverkning i Karlskrona är privatägt och exporterar till hela världen genom 2 st dotterbolag, i USA och England, samt ett nät av lokala distributörer/agenter.

MCT Brattberg är certifierade enligt ISO 9001 och 14001