Järn i Offentlig Miljö JOM AB > Staket och Pollare

Staket och Pollare

JOM AB är leverantör av staket och hägnader i olika former för privat- och offentlig miljö.

Smidesstaket, grindar, gjutjärnstaket med sektioner eller följare. Vi hjälper er att beräkna mängd efter plats. JOM's affärside är att reproducera, utveckla och tillhandahålla högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer. Verksamheten baseras på såväl bevarandet av klassisk hantverkskompetens som på utveckling av nya tekniker, former och funktioner som möter nutida och framtida krav.

Läs mer om Staket och Pollare på företagets hemsida

Järn i Offentlig Miljö JOM AB
Hemsida: www.jom.se

Järn i Offentlig Miljö JOM AB

JOM är en trygg och innovativ leverantör med tillverkning och försäljning av gjutjärn- och smidesprodukter.
Företaget reproducerar, utvecklar och marknadsför högkvalitativa gjutjärnsprodukter och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i privata och offentliga miljöer.
Produkter inom bland annat följande områden: Belysningsstolpar, Betonglådor till Trädgropar och Regnbäddar, luftbrunnar, Markgaller, Stamskydd, Papperskorgar, Pollare, Staket, Parkmöbler samt föremål för utsmyckning.