Golvbolaget Stockholm AB > Ställverksgolv

Ställverksgolv

Ställverksgolv finns i standard samt i lågt utfarande.

Golvplattor i format 600 x 600 x 38 mm, tillverkade av högdensitets spånskiva. Plattor i andra format kan erhållas på beställning. Som alternativ kan även obrännbara plattor av kalciumsulfat erhållas. Valfri ytbeläggning; vanligen används vinylmatta eller laminat. Undersida är klädd med Al-folie och kanterna skyddas av ABS-lister.

Underrede består av:
* benstöd med justerbar höjd, placerade med c/c 1.200 mm. Dessa ben bär upp:
* primärbalkar; 80 x 40 mm, placerade med c/c 800 mm. Ovanpå primärbalkarna, vinkelrät mot dessa monteras:
* sekundärbalkar 80 x 40 mm, placerade med c/c 600 mm.

Golvplattorna ligger lösa på sekundärbalkarna. Golv i detta utförande klarar 5KN/m2. För högre laster förtätas benstöden och/eller primärbalkarna. T ex intransportvägar, uppställningsplatser för transformatorer. Samtliga detaljer i underredet är tillverkat i varmgalvaniserat stål, Zn8, vilka skruvas samman (inga heta arbeten) Lägsta höjd: 200 mm FGH

Ställverksgolv i lågbyggt utförande

För lägre bygghöjder, ned till 120 mm FGH, används samma golvplattor och benstöd som i standardgolvet. Balkarna i dim
40 x 40 mm monteras i en nivå (ej ovanpå varandra), med c/c
600 x 600 mm. För andra utföranden; se "specialgolv".

Läs mer om Ställverksgolv på företagets hemsida

Golvbolaget Stockholm AB
Hemsida: www.golvbolaget.se

Golvbolaget Stockholm AB

Golvbolaget har mycket lång erfarenhet inom installationsgolvbranschen, en erfarenhet vi delar med våra samarbetspartner, väletablerade tillverkare såsom t.e.x Lindner (Goldbach) från Tyskland, Marazzi från Italien och Liebert Hiross (Flexible Space System - Klimatgolv). Dessutom får du hos oss en helhetslösning, vi levererar samt installera ditt nya systemgolv.