HIAK AB > Ställverksgolv

Ställverksgolv

Högbyggt ställverksgolv från HIAK AB bygger på installationsgolvets grundidé, ett flexibelt golvbjälklag som skräddarsys efter befintlig yta och anpassas till den elektriska utrustningen.


Golvsystemet är konstruerat för att ge stabilitet med få pelare, det skapar stora fria ytor i kabelvåningen.

Enklare förprojektering, snabbt montage och en håltagningsmetod som underlättar kabeldragning och installationer, dessutom med frihet att enkelt ändra eller komplettera hålbilden i efterhand.

Golvsystemet är konstruerat för att ge stabilitet med få pelare, det skapar stora fria ytor i kabelvåningen. Det är dessa fördelar med HIAK golvsystem som ger stora tids och kostnadsbesparingar. Konstruktionen är som standard dimensionerad för 1000 kg/lm i fackrader, en utbredd rörlig last om 700 kg/m² samt statisk last om 250 kg/m² på övriga ytor. Uppfyller även brandkrav EI60 i driftrum.

Läs mer om Ställverksgolv på företagets hemsida

HIAK AB
Hemsida: www.hiak.se

HIAK AB

HIAK AB, Hedemora industriakustik, är levererantör och installatör av bla bullerdämpning för kontor, manöverrum och väggsystem, ljuddörrar, ljuddämpare för industri mm.

Vi är ett företag med 50 års erfarenhet av bullerdämpning. Dessa år av leveranser och installationer har gett oss en mycket bred erfarenhet och möjlighet att utveckla företaget i takt med de krav som marknaden ställer.

HIAK levererar bullerdämpande produkter till de flesta applikationsområden, från lösningar av enklare bullerproblem till leveranser med komplicerade problemställningar.

Vi är ett certifierat företag enligt ISO 9001:2000 och i ISO 14001:2004.

Våra ledord är kvalitet, kompetens och pålitlighet.

Vi lämnar ljudgaranti på våra leveranser.

Manöverrum, personalrum, pausrum, maskininbyggnader, ljuddörrar, industriljuddämpare, bullerväggar. Intern bullerdämpning,
extern bullerdämpning.