Stålprofil PK AB > Stålprofilsystem SP 56500

Stålprofilsystem SP 56500

Stålprofilsystem SP 56500 är ett profilsystem med bruten köldbrygga för glasade dörr- och entrépartier, skyltfönster- och fasadpartier från Stålprofiler AB


Systemet består av obehandlade, sendzimirförzinkade eller rostfria stålprofiler och en isolerande kärna av fuktavvisande träfiber.

Profilsystem med bruten köldbrygga för dörr- och entrépartier, skyltfönster- och fasadpartier

* Modullås
* Klämfri bakkant
* U-värdesberäkning
* Inbrottsskydd klass 1-3
* Luftljudsisoleringsprovat
* Bågar och runda fönster
* Skottsäkerhet klass C1-C5 SF

Läs mer om Stålprofilsystem SP 56500 på företagets hemsida

Stålprofil PK AB
Hemsida: www.stalprofil.se

Stålprofil PK AB

Stålprofil AB är leverantör av kompletta profilsystem i stål och rostfritt stål bestående av oisolerade, isolerade med bruten köldbrygga och brandisolerade stålprofiler, stålprofil. Profilsystemen är avsedda för dörr-, skjudörr-, vägg- och fönsterpartier för glasade tak, fasader, entrépartier och partier i kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flygplatser, banker, skolor, sjukhus, servicehem m.m. Systemen är utvecklade för krav på hög slitstyrka och god beständighet mot yttre påverkan.

Stålprofilsystem i ROSTFRITT STÅL - en succé!