Stålprofil PK AB > Stålprofilsystem SP 76500

Stålprofilsystem SP 76500

Stålprofilsystem SP 76500 är ett brandisolerande profilsystem med obrännbar isolerande kärna avsett för glasade dörr-, skjutdörr-, vägg- och fönsterpartier i kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flygplatser, banker, skolor, sjukhus mm. från Stålprofiler AB


Systemet är brandtekniskt klassat upp till EI 30/EI 60, skjutdörr upp till brandteknisk klass E 30/A 30/EI 30.

Brandisolerande profilsystem med obrännbar isolerande kärna avsett för dörr-, skjutdörr-, vägg- och fönsterpartier

* Modullås
* Klämfri bakkant
* U-värdesberäkning
* Luftljudsisoleringsprovat
* Bågar och runda fönster
* Skottsäkerhet klass C1 - C5 SF
* Brandteknisk klass upp till EI 90
* Skjutdörr klass E 30 / A 30 / EI 30

Läs mer om Stålprofilsystem SP 76500 på företagets hemsida

Stålprofil PK AB
Hemsida: www.stalprofil.se

Stålprofil PK AB

Stålprofil AB är leverantör av kompletta profilsystem i stål och rostfritt stål bestående av oisolerade, isolerade med bruten köldbrygga och brandisolerade stålprofiler, stålprofil. Profilsystemen är avsedda för dörr-, skjudörr-, vägg- och fönsterpartier för glasade tak, fasader, entrépartier och partier i kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flygplatser, banker, skolor, sjukhus, servicehem m.m. Systemen är utvecklade för krav på hög slitstyrka och god beständighet mot yttre påverkan.

Stålprofilsystem i ROSTFRITT STÅL - en succé!