Stålprofil PK AB > Stålprofilsystem SP 90000

Stålprofilsystem SP 90000

Stålprofilsystem SP 90000 är ett rostfritt profilsystem med oisolerade, isolerade med bruten köldbrygga och brandisolerade profiler avsedda för fasad-, dörr-, skjutdörr-, vägg- och fönsterpartier från Stålprofil AB* Modullås
* Klämfri bakkant
* U-värdesberäkning
* Inbrottsskydd klass 1-3
* Luftljudsisoleringsprovat
* Bågar och runda fönster
* Skottsäkerhet klass C1 - C5 SF
* Brandteknisk klass upp till EI 60

Stålprofilsystem i rostfritt stål, syrafast kvalité 316L!

Läs mer om Stålprofilsystem SP 90000 på företagets hemsida

Stålprofil PK AB
Hemsida: www.stalprofil.se

Stålprofil PK AB

Stålprofil AB är leverantör av kompletta profilsystem i stål och rostfritt stål bestående av oisolerade, isolerade med bruten köldbrygga och brandisolerade stålprofiler, stålprofil. Profilsystemen är avsedda för dörr-, skjudörr-, vägg- och fönsterpartier för glasade tak, fasader, entrépartier och partier i kontors- och affärsbyggnader, butikscentra, flygplatser, banker, skolor, sjukhus, servicehem m.m. Systemen är utvecklade för krav på hög slitstyrka och god beständighet mot yttre påverkan.

Stålprofilsystem i ROSTFRITT STÅL - en succé!