Ruukki Sverige AB > Stålstommar och stålkonstruktioner

Stålstommar och stålkonstruktioner

Stålstommar och stålkonstruktioner från Ruukki Sverige AB. Vi utvecklar våra lösningar i nära samarbete med kunderna.

Projekteringen görs i avancerade 3D-modeller som möjliggör rationell tillverkning och garanterar ett smidigt montage av alla ingående komponenter.

Vi har målmedvetet stärkt vår kompetens och nu kan vi även erbjuda våra kunder kompletta stålstommar. Vi levererar skräddarsydda lösningar där alla delar och komponenter passar perfekt med varandra. Vi står redo att medverka i dina projekt, från projektering till montering.

Stomleveranserna kompletterar vi ofta med våra egna tak- och fasadlösningar. Leveransomfattningen kan även innefatta andra prefabricerade element till exempel betongelement till väggar, trappor och bjälklag.

Läs mer om Stålstommar och stålkonstruktioner på företagets hemsida

Ruukki Sverige AB
Hemsida: www.ruukki.com/swe

Ruukki Sverige AB

Ruukki Sverige AB är leverantör av bla prefabricerade sandwichpaneler, fasadbeklädnader, stålstommar och stålkonstruktioner, taktäckning i stål, metallbaserade produkter för grundläggning mm.

Ruukki är Nordens största stålkoncern som tillverkar och levererar byggmaterial i ett stort och varierat produktutbud, från stålbalkar till fasadbeklädnad och tak.

Ruukki finns över hela Sverige med säljkontor, tekniska center och produktionsanläggningar.

I byggsektorn är fokuseringen på stålbaserade byggsystem och i synnerhet på helhetslösningar. Det innefattar kompletta stomentreprenader med prefabricerade element för tak och fasad ihop med ett åtagande för projektering, tillverkning och montering. Ett helhetsansvar från början till slut. Vi tillhandahåller även ett brett sortiment av byggprodukter, som utgör basen för vår verksamhet. Inom infrastruktur erbjuder vi konkurrenskraftiga systemlösningar för grundläggning med pålar, broöverbyggnader, bullerskydd och ökad trafiksäkerhet med räckessystem.

Plåtprofiler, Byggplåtsprogram, Profiler, Takprofiler, Väggprofiler, Sinusprofiler, Fasadprofiler, Trapetsprofiler. Profilerad plåt, Byggplåt, Takplåt, Fasadplåt, Profilprogram, Aluminiumprofiler, Profilerad plåt, Aluminiumkassetter, Kassetter, Rostfriplåt, Rostfri plåt, Väggplåt, Plastglas, Ljusinsläpp, Plasttak, Slätplåt, Plåtslageriarbeten, Slätplåtsprofiler, Takpannor, Profiltopp, Plåt, Systemtak, Utanåstak, Taksystem, Takavvattningssystem, Hängrännor, Stuprännor, Rännkrokar, Hängkrokar, Taksäkerhet, Infästningsprofiler, Takskyddsprodukter, Säkerhetsutrustningar, Yttertaksprofiler, Skyddsanordningar, Arkadplåt, Tvärbockadplåt, Arkadprofiler, Profiment, Väggelement, Sandwichkonstruktion, Väggsystem, Systemväggar, Akustikplåt, Lättbalk, Takåsar, Standardbalkar, Balkar, Krönbalk, Krönbalksystem, Takavvattning, Plåttak, Glasfasader