Atab-Trappan AB > Standard Design

Standard Design

ATAB:s standard-design är den klassiska, med instämmda steg i sidostyckena. Men även i det klassiska är ATAB unikt. För att undvika knarr i trappan, och för att få en riktigt tät anslutning mellan steg och vanger, fräser vi en tapp i stegänden vilken hakas runt om på alla fyra sidorna. Kvalitet skall finnas även i de små detaljerna!

Läs mer om Standard Design på företagets hemsida

Atab-Trappan AB
Hemsida: http://www.atab-trappan.se

Atab-Trappan AB

Atab trappan tillverkar,trappor atab trappor, atab trätrappor, atab u-trappor, trätrappor, u-trappor, räckesståndare, stolpkroppar, tillverkning
Räckesståndare, Stolpkroppar.
I det lilla samhället Agunnaryd, mitt i de småländska skogarna, har möbeltillverkning och snickerihantverk en mycket lång historia. Detta gäller även för trapptillverkningen på ATAB-Trappan AB.

Grunden lades redan 1924 då Karl Magnusson med familj flyttade till bygden.
Karl Magnusson var en rutinerad snickare som kom att bygga ett flertal hus runt om i bygden och hann även med att hjälpa bönderna runt om med olika typer av snickerier, bland annat även trappor. Någon gång i början på 1950 kom så Karl Magnusson att köpa fastigheten Liljeholm, och byggde där upp en snickeriverkstad. Den huvudsakliga tillverkningen kom att bli trappor, fönster och dörrar. Platsen är densamma som den där ATAB:s moderna produktion idag ligger.