Golvbolaget Stockholm AB > Standard installationsgolv med parkett

Standard installationsgolv med parkett

Parkett som ytskikt kan väljas både på golvplatta av kalciumsulfat och högdensitetsspån.

Parketten levereras oljad eller lackad. Parketten är homogen och ca 4 mm tjock. Kantlist runt installationsgolvplattan utförs i samma kulör som parketten.

Flera olika mönster kan väljas (v.g se nedan), vanligast är mosaikparkett med fyra rutor om 300 x 300 mm på en installationsgolvplatta (600 x 600 mm), vilket ger ett snyggt , homogent helhetsintryck, utan att det traditionella installationsgolvmönstret, 600 x 600 mm, blir lika framträdande.
Golvplattan kan återläggas i alla riktningar utan att mönstret bryts.

Byggvarudeklarationer för installationsgolven är upprättade i enlighet med Byggsektorns Kretsloppsråds Anvisningar.

Vi låter Institutet för Träteknisk Forskning, SP Trätek prova våra parkettgolvplattor för att säkerställa funktionalitet och hög kvalitet.

Ursprungsintyg för parkett medföljer.

De flesta träslagen kan väljas, men vanligast är: Ek, Ask och Bok.

På vår hemsida visas några olika parkettslag!

Läs mer om Standard installationsgolv med parkett på företagets hemsida

Golvbolaget Stockholm AB
Hemsida: www.golvbolaget.se

Golvbolaget Stockholm AB

Golvbolaget har mycket lång erfarenhet inom installationsgolvbranschen, en erfarenhet vi delar med våra samarbetspartner, väletablerade tillverkare såsom t.e.x Lindner (Goldbach) från Tyskland, Marazzi från Italien och Liebert Hiross (Flexible Space System - Klimatgolv). Dessutom får du hos oss en helhetslösning, vi levererar samt installera ditt nya systemgolv.