FalckDesign AB > Stegsäkra plastgolv

Stegsäkra plastgolv

FalckDesign erbjuder en stor variation av miljöklassade stegsäkra plastgolv med hög prestanda.

Flertalet kollektioner är våtrumsgodkända och håller stegsäkerhet klass R10, R11 och B.

Ett urval av kollektioner är ytförstärkta med PUR för att underlätta skötseln och hålla ner städkostnaderna. Wood fx Acoustic PUR är också stegljudsdämpande och erbjuder en dämpning av hela 19dB. Alla golv tillverkas med ftalatfria mjukgörare och är 100% återvinningsbara. Samtliga kvaliteter har uppnått högsta möjliga betyg (A+) i BRE Globals individuella miljöbedömning(ENP415/ENP472). Golven är också registrerade i BASTA-registret och uppfyller alla krav för golv i offentlig miljö.

  Verona PUR
 • Stegsäkert plastgolv
 • Innehåller ljusa granulater
 • Uppfyller samtliga krav för golv i offentlig miljö
 • Stegsäkerhet R10
 • Ytförstärkt med polyuretan (PUR)
  Vogue Ultra PUR
 • Stegsäkert plastgolv
 • Uppfyller samtliga krav för golv i offentlig miljö
 • Stegsäkerhet R10
 • Våtrumsgodkänd
 • Ytförstärkt med polyuretan (PUR)
  Corona PUR
 • Stegsäkert plastgolv
 • Uppfyller samtliga krav för golv i offentlig miljö
 • Stegsäkerhet R10
 • Våtrumsgodkänd
 • Ytförstärkt med polyuretan (PUR)
  Mosaic PUR
 • Stegsäkert plastgolv
 • Uppfyller samtliga krav för golv i offentlig miljö
 • Stegsäkerhet R10
 • Ytförstärkt med polyuretan (PUR)
  Wood FX PUR
 • Stegsäkert plastgolv i trämönster
 • Uppfyller samtliga krav för golv i offentlig miljö
 • Stegsäkerhet R10
 • Ytförstärkt med polyuretan (PUR)
  Wood FX Acoustix PUR
 • Stegsäkert plastgolv i trämönster
 • Stegljudsdämpning om hela 19dB
 • Uppfyller samtliga krav för golv i offentlig miljö
 • Stegsäkerhet R10
 • Ytförstärkt med polyuretan (PUR)

Läs mer om Stegsäkra plastgolv på företagets hemsida

FalckDesign AB
Hemsida: www.falckdesign.com

FalckDesign AB

FalckDesign AB är en leverantör av golv för offentlig miljö såsom designgolv, gummigolv, textila golv, homogena golv, heterogena golv, stegsäkra golv, ESD-golv och akustikgolv. Företaget startades 1990 och vi är idag nio anställda med kontor i både Kungsbacka och Stockholm.