HTC Sweden AB > Stoftavskiljare

Stoftavskiljare

På grund av de stora mängder damm och slam som produceras vid användningen av HTC Sweden AB:s maskiner rekommenderas att du tittar på produkter under stoftavskiljare.


HTC:s sugare HTC 5 iAD, HTC 10 iAD och HTC 15 iAD är en revolutionerande uppfinning inom ett område där nästan ingenting har hänt de senaste 30 åren. Listan är lång på fördelar med de nya HTC-sugarna jämfört med traditionella sugsystem: kontinuerlig drift, automatisk filterrensning, integrerad föravskiljare, maximal separation av de små dammpartiklarna, roterbara för underhåll och transport, kompakt, kraftigare Longopacs, 2 års garanti, hög kapacitet, anpassat Hepa 13 filter m.m

Läs mer om Stoftavskiljare på företagets hemsida

HTC Sweden AB
Hemsida: www.htc-floorsystems.com

HTC Sweden AB

HTC Sweden AB producerar och säljer patenterade professionella slipsystem och städsystem för golv, bestående av både verktyg och maskiner för sanering och slipning av betong, granit, terrazzo, natursten och trä , stoftavskiljare mm.

HTC Superfloor™ är en överlägsen förädlingsprocess för polerade betonggolv i både industriell och offentlig miljö.

HTC Sweden AB har mer än 15 års erfarenhet av att slipa och polera olika typer av golv. I mer än 10 år har HTC Sweden AB varit marknadsledande när det gäller utrustning för professionella utövare. Det omfattar maskiner, verktyg och tillbehör.

HTC:s produkter är lämpliga för flera olika marknader och riktar sig inte bara till entreprenörer som sysslar med golvpreparering eller vissa specialområden inom golvbehandlig. En stor del av våra kunder är verksamma inom städbranschen eller inom maskinuthyrning. HTC Sweden AB tillhandahåller också en lång rad av högeffektiva verktyg för olika golvtyper. Välkänd inom golvbranschen är HTC:s ”Slipguide” där man genom flödesscheman kan få tips om lämpliga metoder och verktygsval för det aktuella objektet.