Bekaert > Stucanet®

Stucanet®

Stucanet är ett armeringsnät av förzinkad ståltråd avsett för väggar, undertak samt för plana och bågformade ytor av gips, kalk eller cementputs från Bekaert Svenska AB.


Bekaert bygger hela sin verksamhet inom två kärnkompetensområden. Avancerad metalltransformering samt Avancerade material och ytbeläggningar.

Företaget tillhandahåller en rad olika produkter och system med tillhörande service inom många olika sektorer.

Läs mer om Stucanet® på företagets hemsida

Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.

Bekaert Svenska AB är det helägda svenska dotterföretaget som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!