Pekuma AB > Svarta Plastpollare

Svarta Plastpollare

Pekuma AB är tillverkare av svarta plastpollare, här leder de trafiken.


Våra svarta plastpollare är enkla att montera, enkla att byta ut och de kan utrustas med:

-Tecken för synskadade.
-Ljud för synskadade.
-Ljus för synskadade, samt en extra ökad synbarhet för bilisterna.
-Genomgående stolprör för t ex "här går man" -märket.
-Reflexer
-Vikbart fäste

Läs mer om Svarta Plastpollare på företagets hemsida

Pekuma AB
Hemsida: www.pekuma.se

Pekuma AB

Pekuma AB har tillverkning och försäljning av trafikprodukter och vägprodukter. Vi är en leverantör av pollare där
plastpollare och träpollare är de vanligaste och säljer även brunnsbetäckningar såsom t ex
dagvattenbrunnsbetäckningar.

Vi har som mål att ta fram nya produkter som alla genomsyras av nytänkande, enkelhet, hög kvalité och en god funktion.

Betäckningar, Aktiva skyltar, Trafikskyltar, Vikbara skyltrör