Processfilter Sweden AB > Svetsrökutsug

Svetsrökutsug

Processfilter Sweden AB har en ny generation av svetsrökutsugar.

*Revolutionerande utveckling med många tekniska nyheter.
*Komplett program. Hög kvalitet för utsugning av svetsrök.
*Stor kapacitetsförbättring samt enklare användning för svetsaren.
*Lågt inköpspris samt låga driftskostnader.
*Stort tekniskt försprång jämfört med koknurrenterna.
*Flera års erfarenhet av svetsrökutssug på verkstadsgolvet.

Läs mer om Svetsrökutsug på företagets hemsida

Processfilter Sweden AB
Hemsida: www.processfilter.se

Processfilter Sweden AB

Processfilter Sweden AB utför leverans och byggnation av anläggningar för stoftavskiljning, ventilation, fläktar, vacuumanläggningar och industrifilter samt filteranalyser, miljömätningar och service mm.

Vi ger människor över hela världen en renare industrimiljö, fri från luftföroreningar.

Med utgångspunkt från våra kunders behov att optimera hanteringen av stoft och rökgaser från olika processer levererar vi driftsäkra och lönsamma lösningar med minsta möjliga underhåll. Vår processventilation ska dessutom kunna bidra till att förbättra kundernas produktionslinjer och vid behov återvinna materialen.

Med våra egna produkter under varumärket Processfilter Sweden och våra samarbetspartners produkter står vi för över tusentals installationer inom processventilation över hela världen. Samarbetet vi har med våra leverantörer och uppdragsgivare är unikt, tillsammans kan vi förutom att utveckla och leverera nyckelfärdiga industrifilteranläggningar även modifiera kundens redan befintliga anläggningar vid behov.

Huvudparten av våra anläggningar tillverkas i Sverige och våra styrsystem ritas, programmeras och byggs i egen regi.

Filter, Fläktar, Stoftfilter, Industrifilter, Rökgasfilter, Processfilter,