Masonite Beams AB > Syllar/hammarband S

Syllar/hammarband S

Masonite Beams AB producerar och säljer träbaserade syllar och hammarband

Höjd:
200-500mm

Flänsmaterial:
45x45 och 45x70mm virke C18

Livmaterial:
8mm k-board

Standarddimensioner:
S200 S220 S240 S300 S350 S400

Standardlängder:
8m

Syllarna och hammarbanden kan levereras exaktkapade i önskade längder.

Läs mer om Syllar/hammarband S på företagets hemsida

Masonite Beams AB
Hemsida: www.masonitebeams.se

Masonite Beams AB

Masonite Beams tillverkar, distribuerar och säljer träbaserade och starka lättbalkar, reglar och syllar. Lättbalkarna har tydliga miljö- och energifördelar. Dessutom är de starka och lätta att hantera. Flänsarna till balkarna och reglarna är maskinsorterade och består av konstruktionsvirke. Livet består av konstruktionsboard.

Masonite Beams AB har som affärsidé att "tillverka, distribuera och sälja moderna, kundanpassade, kostnadseffektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar till byggindustrin och byggmaterial-handeln".

Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka. Fråga oss om ditt nästa objekt. Gärna i ett tidigt stadium. Då kan vi göra det ännu lättare att tänka i nya banor!