Bekaert > Synmix®

Synmix®

Synmix® är inert och syntetisk makrofiberarmering för betong från Bekaert Svenska AB.

Synmix® är en syntetisk fiberarmering/sprickarmering som ger betong ökad seghet samt förbättrade slag- och nötningsegenskaper efter iblandning och betongens härdning.

Dessa fibrer liksom en rad andra syntetfibrer har viss lastupptagande effekt men har även lägre styvhet (E-modul) än stål varför armeringseffekten först börjar verka vid större uppsprickning än vid stålanvändning. Synmix® kan i vissa fall ersätta konventionell armering och har hittat sin främsta användning i sprutbetong vid bergförstärkning där krav på energiupptagning specificerats.

Materialets krypegenskaper gör det dock tveksamt att använda som statisk armering och för permanenta konstruktioner.

En positiv egenskap med Synmix® fiberarmering är att fibrerna inte rostar och därigenom ger estetiska fördelar i form av utebliven korrosionsrisk.

Betong armerad med Synmix ® fibrer upplevs av utförare även ge god betongbearbetbarhet samt god pumpbarhet.

Läs mer om Synmix® på företagets hemsida

Bekaert

Bekaert (www.bekaert.com) är global marknadsledare inom området dragna trådprodukter och trådapplikationer, dessutom teknologiledande inom företagets kärnkompetenser avancerad tråddragning, avancerade material samt ytbeläggning.

Bekaert Svenska AB är det helägda svenska dotterföretaget som arbetar med försäljning av ståltråd, industritråd, fjädertråd, olika typer av armering och bergsäkrings- samt bergförstärkningsprodukter. För byggsidan säljer vi olika typer av armeringsnät, fiberarmering, putsarmering, murverksarmering, gräsarmering, vägarmering, spännarmering, bergnät, gabioner, kabelbult och en rad andra produkter. Vi finns i Göteborg med kontor och lager. Välkommen att ringa oss på Bekaert Svenska AB!