Flooré AB > System

System

Flooré AB är leverantör av vattenburna golvvärmesystem. Fördelen med vattenburna värmesystem är flexibiliteten - man kan byta värmekälla utan att göra ändringar i värmedistributionssystemet.


Ett sätt att värma upp byggnader är med golvvärmesystem. Av många anses värmegolv ge en överlägsen komfort. Flooré erbjuder produkter och tjänster som ligger långt fram i utvecklingen inom detta område. Beroende på byggnadens eller rummets förutsättningar finns inom vårt sortiment en rad produkter som skapar en optimal golvvärmelösning för just dina behov.

Läs mer om System på företagets hemsida

Flooré AB
Hemsida: www.floore.se

Flooré AB

Flooré AB är tillverkare av vattenburna värmegolv. Vår specialitet är ett egentillverkat, patenterat golvvärmesystem för ytmontage. Flooré-systemet består av aluminiumfoliebeklädda EPS-skivor. Dessa limmas, skruvas, tejpas eller häftas fast direkt på befintligt bjälklag. Vårt mål är att erbjuda den för slutanvändaren - kunden, bästa golvvärmelösningen avseende komfort, ekonomi och flexibilitet.

Flooré är en komplett systemleverantör av värmegolv som erbjuder det mest anpassningsbara systemet på marknaden. Som systemleverantör erbjuder vi våra kunder ett antal olika tjänster så att de får väl fungerande värmegolv. Vi utför förläggningsritningar i AUTO-CAD samt beräkningar för att dimensionera systemet utifrån de krav som byggnaden värmetekniskt ställer på golvvärmesystemet. Exempel på beräkningar kan vara värmebehov, vattenflöde i respektive slinga och erforderlig framvattentemperatur.