Nordisol Akustik Stockholm AB > Systemväggar

Systemväggar

Nordisol Akustik i Stockholm AB installerar systemväggar i Stockholm.


Idag vill du ha en egen kupé. Imorgon är det nya önskemål som gäller. Verksamheten och dess krav förändras ständigt. Då är det praktiskt med väggar, glaspartier och dörrar som snabbt kan anpassa lokalerna till de aktuella behoven. Din frihet att välja lösning motsvaras av vår frihet att välja material och leverantör. Därför kan du alltid få den lösning som allra bäst motsvarar kraven.

God arbetsmiljö handlar oftast om bästa möjliga ljus- och volymupplevelse i kombination med minsta möjliga ljudstörningar. Väggar kan ansluts mot ett genomgående undertak, även där krav på ljudisolering ställs. Systemväggar är ett snabbt, lättmonterat och estetiskt sätt att avgränsa kontors- och andra arbetsytor.

Läs mer om Systemväggar på företagets hemsida

Nordisol Akustik Stockholm AB
Hemsida: www.nordisolakustik.se

Nordisol Akustik Stockholm AB

Nordisol Akustik i Stockholm utför arbeten med bl a akustiktak, undertak, innertak, ekofria rum och väggpaneler sk BF-paneler. Inredningar baserade på systemväggar och industriakustik är exempel på andra områden där vi också har lång erfarenhet. Och vill du göra jobbet själv så kan du köpa materialet hos oss.

Eftersom vi inte är knutna till någon speciell leverantör är vi dessutom fria att välja de lösningar och det material som passar bäst för varje tillfälle. Vare sig vi monterar, eller du.
Vilket du än väljer är vår strävan att erbjuda dig en lösning som är både professionellt kreativ och kostnadseffektiv.

Takpaneler, Systemväggar,